Venuše s Amorem stojícím na delfínu

Benedikt Wurzelbauer, Nicolaus Pfaff

Benedikt Wurzelbauer, Nicolaus Pfaff - Venuše s Amorem stojícím na delfínu
Prototypem sousoší byla některá z variant antické Venuše na Kapitolu (Paříž, Musée du Louvre). Pražskou skupinu, zdobící původně vrchol fontány, objednal nejvyšší hofmistr království českého a významný mecenáš rudolfínských umělců Kryštof Popel z Lobkovic do zahrady svého paláce, který stál v místech nynějšího Šternberského paláce na Hradčanech. Celek bronzové fontány sestával ze soklu, z něhož vyrůstaly karyatidy podpírající mohutnou mísu, v jejímž středu se tyčilo (rovněž na soklu s lobkovickým erbem) vystavené sousoší. Funkční stav fontány s živou hrou vodního živlu zachycuje dobová kresba v Baumeisterbuch Norimberského měšťana a stavitele Jakoba Wolfganga Stromera von Reichenbach. Jejím pravděpodobným návrhem je pak mnohem kvalitnější dobová skica z tzv. Baerova svazku (v Národní galerii v Praze). Roku 1648 odvezli sousoší jako válečnou kořist Švédové do Stockholmu a teprve na konci 19. století se složitými cestami dostalo zpět do Prahy.
datace:
rozměry: výška 120 cm
materiál: bronz
inventární číslo: P 4606
sbírka: Sbírka starého umění