Větší domlouvá menšímu

Karel Nepraš

Karel Nepraš - Větší domlouvá menšímu
Neprašovo sochařské i kreslířské dílo je jedním z nejvýraznějších projevů nové figurace šedesátých let ve vyhraněné groteskní variantě reagující na bezútěšnou, tragikomickou lidskou existenci. Nejprve vytvářel monstrózní expresivně deformované figury technikou asambláže, ke konci desetiletí začal do figur začleňovat pohyblivé mechanické prvky a přecházel k odlévání plastik ze slitin. Dvojice schematických profilů spojená neúčelným řetězovým převodem představuje mechanismus manipulace s jedincem a selhávání komunikace. Sochařské zpracování námětu dysfunkčního dialogu se u Nepraše objevuje opakovaně od šedesátých do devadesátých let.
datace:
rozměry: výška 70 cm
šířka 100 cm
materiál: hliník - železo
značení:
inventární číslo: P 5970
sbírka: Sbírka moderního a současného umění
licence: autorsky chráněné dílo

Vzhledem k omezením autorských práv nelze tento obrázek zvětšit, zobrazit na celou obrazovku nebo stáhnout.

další díla