Dívka s absintem

Bedřich Stefan

Bedřich Stefan - Dívka s absintem
Bedřich Stefan následoval v první polovině dvacátých let příklad civilismu Otto Gutfreunda a pracoval s oble modelovaným zjednodušeným tvarem, kolorovanou pálenou hlínou a náměty ze všedního života. Jeho rané dílo souzní také s poetismem a jeho úsilím o lyrizaci každodenní skutečnosti. Námět plastiky, která představuje poetickou polohu civilistního sochařství, je obdobný nadšení devětsilské avantgardy pro noční život v moderním velkoměstě. Tajemná, elegantní žena, popíjející nápoj oblíbený zejména na přelomu století mezi pařížskou uměleckou bohémou, pochází z polosvěta barů, kaváren a zábavních podniků.
datace:
rozměry: výška 45 cm
šířka 35 cm
hloubka 40 cm
materiál: hlína pálená kolorovaná
značení:
inventární číslo: P 6610
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny
licence: autorsky chráněné dílo

Vzhledem k omezením autorských práv nelze tento obrázek zvětšit, zobrazit na celou obrazovku nebo stáhnout.