Madona z Michle

Mistr Michelské Madony

Mistr Michelské Madony - Madona z Michle
Madona z Michle je ústředním dílem osobité skupiny řezbářských prací, pro něž je charakteristický západoevropský orientovaný sloh s typickou lineárně rytmickou skladbou drapérie. Jeho východiskem byla oblast centrální Francie a prostředníkem sochařské školy středního Porýní (Štrasburk, Freiburg v Breisgau ad.). Typika tváří poukazuje na možné souvislosti s českým prostředím. Působiště sochaře, který s největší pravděpodobností přišel z Podunají nebo jižního Německa, předpokládáme v Praze, popřípadě v Brně, kde tehdy jako markrabě moravský sídlil mladý Karel IV. S ohlasy tvorby tohoto mimořádného řezbáře se shledáváme nejen v Čechách, ale i v širším středoevropském prostoru (Horní Rakousy, Slezsko, Kladsko, Krakovsko). Další z řezeb v galerijních sbírkách z dílenského oeuvru tohoto mistra jsou Madona z Prostějova (kolem, 1340) a Madona z Hrabové (kolem 1345).
datace:
rozměry: výška 120 cm
šířka 37 cm
hloubka 26 cm
materiál: hruškové dřevo, fragmenty původní polychromie
inventární číslo: P 701
sbírka: Sbírka starého umění