Model konečného návrhu pomníku J. V. Stalina

Otakar Švec

Otakar Švec - Model konečného návrhu pomníku J. V. Stalina
V dubnu roku 1949 vypsal Ústřední národní výbor v Praze veřejnou soutěž na pomník J. V. Stalina. K realizaci byl vybrán návrh Otakara Švece, na němž tento sochař spolupracoval s architekty Jiřím a Vlastou Štursovými. Stalin jako vůdce lidu byl umístěn v čele skupiny postav zastupujících československý a sovětský lid - dělníky, zemědělce, pracující inteligenci a vojáky. Reliéfně pojaté řady postav symbolizovaly jednotu lidu pod generalissimovým vedením. Na průběh soutěže a realizaci pomníku dohlížela zvláštní vládní komise, podle jejíchž připomínek a pokynů musel Švec model několikrát upravovat. K dalším deformacím sochařského návrhu docházelo při zvětšení do monumentálních rozměrů (15,5 x 12 x 22 m). Pomník odpovídající ideologickým požadavkům socialistického realismu byl slavnostně odhalen 1. května 1955. Necelý měsíc předtím jeho autor spáchal sebevraždu. Žulové sousoší se na okraji letenské pláně tyčilo pouze do roku 1962. Po oficiální kritice Stalinova kultu osobnosti probíhající od roku 1956 bylo rozhodnuto i o odstranění pražského pomníku.
datace:
rozměry: výška 46 cm
šířka 51 cm
materiál: sádra
značení:
inventární číslo: P 7231
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny
licence: autorsky chráněné dílo

Vzhledem k omezením autorských práv nelze tento obrázek zvětšit, zobrazit na celou obrazovku nebo stáhnout.

další díla