Rehabilitační oddělení Dr. Dr.

Zdeněk Beran

Zdeněk Beran - Rehabilitační oddělení Dr. Dr.
Instalaci evokující nemocniční pokoj vytvořil Zdeněk Beran z objektů odpuzujících i groteskních, ze zbytků nemocničního vybavení, syrových materiálů a zmrzačených torz. Vyjadřoval stav existenciálního ohrožení, bezvýchodnosti a osobní skepse, zároveň odrážel tísnivou atmosféru počátků normalizace. Monumentální dílo instaloval ve svém ateliéru v Karlíně, kde přežívalo do roku 1992 a podléhalo postupné devastaci. Jeho pozůstatky byly v roce 1994 uloženy do jámy na zahradě Bredovského zámečku u Lemberka, exhumované pozůstatky pak autor daroval do sbírek Národní galerie v Praze (2011). Iniciály v názvu se vztahují k psychiatrovi Stanislavovi Drvotovi, který se věnoval studiu osobnostních rysů českých umělců šedesátých let ve vztahu k jejich tvorbě.
datace:
rozměry:
materiál: železo - plasty - sádra - dráty - cement - fotografie
technika: instalace
značení:
inventární číslo: P 8874
sbírka: Sbírka moderního a současného umění
licence: autorsky chráněné dílo

Vzhledem k omezením autorských práv nelze tento obrázek zvětšit, zobrazit na celou obrazovku nebo stáhnout.

další díla