Koupání

Alena Kučerová

Alena Kučerová - Koupání
Alena Kučerová je od 60. let minulého století výraznou výtvarnou osobností na mezinárodní scéně díky své experimentální grafické technice. Členka uměleckého seskupení UB 12 (1962-1965) zpočátku tvořila grafiku suchou jehlou a postupně začala do papíru perforovat body. Kučerová ve své rané tvorbě očekávala nastupující konstruktivismus a čím dál více pracovala se strukturou a bodem jako výrazovým prostředkem. Perforovaný bod, který grafička spojovala do geometrické mřížky nebo uvolněných linií, byl společným elementem pro abstrakci i figuraci zároveň. Při častém propojování těchto protikladů v jejích dílech docházelo k dynamické hře mezi racionálním a organickým. V perforované matici nazvané Koupání vidíme hustou soustavu bodů, která rovnými liniemi v řadách vytváří iluzi hloubky a prostoru. Interiér je pravoúhlý, ale narušuje jej nepravidelná linka neuznávající racionální program rastru. Souvislá linka vymezuje hladkou plochu a proti síti bodů vyniká obrys odkrývající tělo, které vstupuje do vany. Postava je negativní tvar, který vzniká nepřítomností zásahů. Grafička využívá formálně jednoduchou techniku, která ale dokáže vyvolat smyslové pocity jako právě na tomto plechovém reliéfu s výjevem intimní činnosti.
datace:
rozměry: výška 70 cm
šířka 49,5 cm
materiál: plech pocínovaný
značení:
inventární číslo: P 8911
sbírka: Sbírka moderního a současného umění
autor hesla Adéla JANÍČKOVÁ, M.A.

další díla