Pád Gigantů

Salvator Rosa - rytec

Salvator Rosa - rytec - Pád Gigantů
Darováno Vojtěchem Lannou v roce 1885. Italský malíř, grafik a básník Salvator Rosa je dnes pro nekonvenční život i dílo označován za protoromantika. K impozantní kompozici zachycující svržení Gigantů hynoucích v lavině balvanů Rosu zřejmě inspirovala nástěnná malba Svržení gigantů v sálu v Palazzo del Te v Mantově od Giulia Romana z 30. let 16. století. K rytině se dochovala řada Rosových přípravných kreseb. Ačkoliv v signatuře uvedl „inv. pinx. scul.“ (tedy „navrhl, namaloval a vyryl“), není známa jeho malba tohoto námětu. Rosu námět vyjadřující vzdor vůči olympským bohům fascinoval. Mýtus je popsán v Ovidiových Proměnách. Obři Giganti, potomci bohyně Gaie, neuznávali vládu olympských bohů. Navršili hory na sebe a snažili se dobýt Olymp. Přestože vládli nesmírnou silou, byli Olympany s pomocí Hérakla poraženi. Rosa expresivně zachytil v tvářích poražených obrů zděšení, bolest a zoufalství ze ztraceného boje.
datace:
rozměry: výška 718 mm
šířka 466 mm
materiál: papír
technika: lept - suchá jehla
značení:
inventární číslo: R 1040
sbírka: Sbírka grafiky a kresby