Haman - podle postavy z výjevu Ester a Haman v lunetě stropu Sixtinské kaple

Melchior Lorch - rytec, Michelangelo Buonarroti - inventor

Melchior Lorch - rytec, Michelangelo Buonarroti - inventor - Haman - podle postavy z výjevu Ester a Haman v lunetě stropu Sixtinské kaple
Michelangelovy figurální motivy studovali umělci z celé Evropy a využívali je ve své práci. Dánský malíř a rytec navštívil v roce 1551 Řím, kdy pravděpodobně vytvořil kresbu pro tuto grafiku. Zobrazuje postavu z lunety stropu Sixtinské kaple, Hamána, k níž se dochovala i Michelangelova přípravná studie v Teylers Museum v Haarlemu. Hamán byl vizírem perského krále Ahašvera, nenáviděl Židy a prosazoval u krále jejich vyhlazení. Tomu zabránila královna Ester, sama Židovka. Hamán byl i se svými syny nakonec popraven. Michelangelova postava Hamána byla umělci hojně studována, expresívní mužský akt je nakreslen ve složité perspektivní zkratce, která sklízela obdiv.
datace:
rozměry: výška 168 mm
šířka 101 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: mědiryt
inventární číslo: R 1117
sbírka: Sbírka grafiky a kresby