Náměstí sv. Marka v Benátkách (pohled od východu)

Giovanni Battista Brustolon - rytec, Antonio Canaletto - inventor

Giovanni Battista Brustolon - rytec, Antonio Canaletto - inventor - Náměstí sv. Marka v Benátkách (pohled od východu)
Nesporný vliv na vývoj zobrazení městských zákoutí měla camera oscura (též camera obscura nebo camera ottica). Jejím velkým propagátorem byl v 18. století Benátčan Francesco Algarotti (1712 - 1764). Podle hraběte Algarottiho camera oscura napomáhá malíři zvolit to nejlepší kompoziční rozvržení a zároveň umožňuje navrhnout vhodné uspořádání světla a stínu, jejichž prostřednictvím lze dosáhnout přesvědčivé hloubkové diferenciace. Algarotti dále dodává, že nejvýznamnější vedutisté používají cameru oscuru při své práci každý den, neboť je pro ně nezbytná stejně jako je nepostradatelný „teleskop pro astronoma a mikroskop pro fyzika“. Anton Maria Zanetti (1706 - 1778), další velký propagátor camery oscury, v této souvislosti zmiňuje Canaletta, který tento optický přístroj používal jako „pomocný prostředek své fantazie“.
datace:
rozměry: výška 312 mm
šířka 446 mm
materiál: papír
technika: mědiryt a lept
inventární číslo: R 14287
sbírka: Sbírka grafiky a kresby

další díla