Nevěstka II

Josef Čapek

Josef Čapek - Nevěstka II
Nevěstka představuje ilustraci k Pásmu Guillauma Apollinaira. Báseň přeložil Karel Čapek a vydal v roce 1919 Fr. Borový v nákladu 4.500 výtisků. Grafickou úpravu provedl Josef Čapek, signoval a ručně koloroval 20 exemplářů. V tomtéž roce otiskl ilustrace časopis Červen, platforma skupiny Tvrdošijných. Ve stejné době Čapek vydal také Album deseti grafických listů (1918) a Osmero linoleí (1919), s nimiž motivicky i stylově doprovod k Pásmu souvisí. Ilustrace k Pásmu představují mezník v grafické tvorbě Karla Čapka. Zobrazení Nevěstky se váže na verš: „Pokorně dávám svá ústa ubohé dívce se strašným smíchem“. Ilustrace nevyplývají z doslovného přepisu děje, ale vytvářejí volný doprovod evokující atmosféru básně. Jsou označovány za expresionistické, obsahují zároveň atributy dobového civilismu.
datace:
rozměry: výška 212 mm
šířka 157 mm
materiál: papír
technika: linořez - kolorováno modře
značení:
inventární číslo: R 145476
sbírka: Sbírka grafiky a kresby

další díla