Agostino Carracci - rytec, Paolo Veronese - inventor - Madona se světci
Grafika je jednou z šesti, které Carracci vytvořil podle Veroneseho maleb při své návštěvě Benátek v roce 1582. Předlohou bylo oltářní plátno nacházející se v kostele San Francesco della Vigna. Ke grafice se dochoval jediný otisk prvního stavu (Londýn - British Museum), na němž jsou rozpracovány pouze některé detaily. Díky tomu víme, že Agostino nejdříve nanesl na matrici suchou jehlou obrysy postav, a teprve poté dokončil práci technikou mědirytu. Při zpracování rytiny nepostupoval systematicky - postavu od postavy nebo díl po dílu, ale drobné detaily prováděl nahodile.
datace:
rozměry: výška 491 mm
šířka 316 mm
materiál: papír
technika: mědiryt
značení:
inventární číslo: R 155776
sbírka: Sbírka grafiky a kresby