Panna Marie se zjevuje sv. Stanislavu Kostkovi

Nicolas Dorigny - rytec, Carlo Maratta - inventor

Nicolas Dorigny - rytec, Carlo Maratta - inventor - Panna Marie se zjevuje sv. Stanislavu Kostkovi
Nicolas Dorigny (1658-1746) přišel do Říma v roce 1687 a setrval zde více než dvacet let. Z mnoha umělců působících ve Věčném městě jej nejužší vazby pojily s Carlem Marattou. Jeho malby také patřily mezi časté náměty Dorignyho grafik. V roce 1711 odešel do Londýna, kde žil až do roku 1724. Mezi umělcovy nejslavnější práce jsou řazeny rytiny zobrazující Raffaelovy návrhy tapiserií objednané Lvem X. pro Sixtinskou kapli. Za dílo dokončené roku 1719 byl Dorigny povýšen anglickým králem Jiřím I. do šlechtického stavu. V roce 1725 se vrátil do Paříže a ještě téhož roku se stal členem Akademie.
datace:
rozměry: výška 505 mm
šířka 310 mm
materiál: papír
technika: lept
inventární číslo: R 159411
sbírka: Sbírka grafiky a kresby

další díla