Pastor Egressus est Lapis Israel (Klement IX)

Etienne Baudet - rytec, Pietro da Cortona - inventor (tvůrce předlohy)

Etienne Baudet - rytec, Pietro da Cortona - inventor (tvůrce předlohy) - Pastor Egressus est Lapis Israel (Klement IX)
Přestože Etien Baudet (1638-1711) pocházel ze skromných poměrů, dokázal si svým talentem vydobýt mezi soudobými francouzskými rytci přední postavení. Jedním z vrcholů jeho kariéry se stal rok 1693, ve kterém byl jmenován královským rytcem. Grafický list zobrazuje Pallas Athénu s alegorií Síly a Spravedlnosti spolupodílejících se na zhotovení reliéfu s podobiznou papeže Klementa IX. Výjev doprovází latinské motto Inde Pastor Egressus est Lapis Israel, které parafrázuje starozákonní text „Z rukou Přesilného Jákoba vzejde pastýř, kámen Izraele“ (Genesis 49,24).
datace:
rozměry:
materiál: papír
technika: mědiryt
inventární číslo: R 159989
sbírka: Sbírka grafiky a kresby