Sv. Jan Křtitel na poušti

Claude Mellan - rytec

Claude Mellan - rytec - Sv. Jan Křtitel na poušti
Mellan rozvinul grafickou metodu, ve které stínovaní a budování objemů není zprostředkováno křížícími se liniemi, ale prostřednictvím paralelních, různě silných čar. Vrcholem této techniky je slavná grafika Veroničina rouška. Ke stejnému způsobu práce se Mellan uchýlil i na některých detailech rytiny Sv. Jan Křtitel na poušti. Dlouhé, nepřerušované, různě silné linie jsou dobře patrné v partiích světcova trupu. Rytinu autor věnoval kardinálu Francescu Barberinimu, jednomu z nejvlivnějších římských uměleckých protektorů.
datace:
rozměry: výška 411 mm
šířka 285 mm
materiál: papír
technika: mědiryt - lept
inventární číslo: R 16116
sbírka: Sbírka grafiky a kresby

další díla