William Hogarth - rytec, William Hogarth - inventor - Analýza krásy, list 2
Klíčem k pochopení obsahu 2. listu je diagram č. 71. List obecně tematizuje linii krásy ve vztahu k tělu a jeho pohybu, specificky pak ve vztahu k tanci, jehož „gramatika“ pohybu byla pro Hogarthovo pojetí linie krásy rozhodující.
datace:
rozměry: výška 402 mm
šířka 509 mm
materiál: papír
technika: lept a mědiryt
značení:
inventární číslo: R 16955
sbírka: Sbírka grafiky a kresby