Velký vodopád

Josef Karel Burde

Josef Karel Burde - Velký vodopád
Malíř, grafik, znalec umění, restaurátor a sběratel Josef Karel Burde (1779–1848) se v roce 1804 stal prvním kustodem (později tzv. inspektorem) Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, historického předchůdce Národní galerie v Praze. Jeho výtvarná tvorba se zaměřovala na reprodukce staromistrovských děl, karitakturní studie lidských typů a preromanticky laděnou krajinářskou grafiku. Konfigurace Velkého vodopádu je jednou z variant titulního listu k cyklu leptů, v nichž Burde předvedl šíři námětů soudobé krajinářské grafiky. Cyklus vznikal v dlouhém horizontu let 1803–1813 a vše nasvědčuje tomu, že Burde jej pojal jako dlouhodobý úkol, s jehož konečnou realizací nepospíchal a pracoval na něm v době, která byla vyplněna řadou jiných prací a aktivit a zejména inspektorských povinností. Burdeho lepty obsahovaly dvojí číselné označení: arabská číslice udávala celkové pořadí listu v rámci cyklu, zatímco římská číslice označovala jeho pozici, pokud byl součástí dvojice nebo trojice výjevů. Značení Velkého vodopádu tak napovídá, že lept vznikl jako šestnáctý v pořadí a byl pojat jako samostatný list.
datace:
rozměry: výška 324 mm
šířka 234 mm
materiál: papír
technika: lept
značení:
inventární číslo: R 1818
sbírka: Sbírka grafiky a kresby
autor hesla Mgr. PETR ŠÁMAL, Ph.D.