Dějiny české v obrazech (titulní list)

Antonín Machek

Antonín Machek - Dějiny české v obrazech (titulní list)
Grafický cyklus Dějiny české v obrazech (obrazích), vydávaný od roku 1820 malířem Antonínem Machkem, je spojen s počátky litografie v Čechách. Díky ní se cyklus šířil jako zdroj povědomí o českých historických látkách a stal se jedním z impulzů pro českou historickou malbu. Původně se předpokládalo vydání 120 výjevů, realizováno bylo nakonec 72 listů po jednotlivých sešitech, z nichž poslední vyšly v roce 1834. Vlastní Machkovou prací jsou především listy prvního sešitu z roku 1820, zatímco na další scénách se pod malířovým dohledem podílela řada mladších autorů, kteří listy komponovali i litografovali. Machkova kompozice úvodního listu (s alegorií Čechie, postavou Chrona s erbem hraběte Kolovrata-Libštejnského, jemuž byl cyklus dedikován) byla v druhém vydání v roce 1824 v podání Antonína Mánesa zjednodušena a motiv spícího českého lva byl nahrazen lvem, stojícím na podstavci.
datace:
rozměry: výška 392 mm
šířka 478 mm
materiál: papír
technika: litografie
značení:
inventární číslo: R 192495
sbírka: Sbírka grafiky a kresby