Papež Alexandr VI.

Hieronymus Hopfer - rytec

Hieronymus Hopfer - rytec - Papež Alexandr VI.
Darováno Vojtěchem Lannou v roce 1885. Grafické plotny a štočky patří k vzácně dochovaným artefaktům. V roce 1885 věnoval Vojtěch Lanna Obrazárně SVPU tři taková díla z oblasti německé grafiky 16. století: měděnou a železnou plotnu ztvárněné leptem a dřevěný štoček, k nimž byly připojeny také novotisky (tj. novodobé otisky). Charakter těchto darů vypovídá o Lannově snaze vybudovat edukativní kolekci i o jeho zájmu o technologii vzniku uměleckých děl. Plotna je dílem jednoho z méně významných rytců činných v Norimberku, Dürerova obdivovatele, Hieronyma Hopfera. Řadí se k raným leptům provedeným ještě do železné desky; později převládly plotny měděné. Podobizna patří do série osmi portrétů renesančních papežů.
datace:
rozměry: výška 70 mm
šířka 37 mm
materiál: papír
technika: lept (II. stav) - deska železná
značení:
inventární číslo: R 851-001
sbírka: Sbírka grafiky a kresby