William Hogarth - rytec, William Hogarth - inventor - Předvolební obcování
První list čtyřdílného cyklu, inspirovaného nechvalně proslulými volbami do parlamentu v hrabství Oxford v roce 1754, je jedním z nejkomplexnějších Hogarthových tisků. Vychází z malířského cyklu uloženého ve sbírkách Sir John Soane’s Museum. Kompozice paroduje barokní vyobrazení banketů, zároveň však satiricky vychází z kompozice Leonardovy Poslední večeře. Celkový rozklad Předvolebního obcování whigů (toryové procházejí za oknem) zostřuje všudypřítomný alkohol, který i zde působí jako destabilizační činitel chaosu.
datace:
rozměry: výška 491 mm
šířka 665 mm
materiál: papír
technika: lept a mědiryt (V. stav)
značení:
inventární číslo: R 97032
sbírka: Sbírka grafiky a kresby

další díla