Portrét hakíma Šifáʼího

Rizá-ji ’Abbásí (okruh)

Rizá-ji ’Abbásí (okruh) - Portrét hakíma Šifáʼího
Malba na samostatném foliu zobrazuje podobiznu na zemi sedícího muže v celé postavě ve tříčtvrtečním natočení. Muž je oděn v jednoduchém svrchním rouchu jasně modré barvy, na hlavě má masivní a bohatě řasený turban uvázaný z bílé látky. Pozadí je naznačeno pouze kresebně provedenými stylizovanými mraky a několika rostlinnými motivy, v levém dolním rohu jsou pak situované písařské potřeby - kalamář, nůžky, pouzdro na psací náčiní (qalamdán), a desky s listy papíru. Jedna ze dvou inskripcí identifikuje portrétovaného jako "hakíma Šifáʼího", jedná se tedy pravděpodobně o Šaraf ad-Dín Hasana "Isfaháního" (nar. 1548-1549 či 1558-1559, zem. 1628 či 1629), básníka a dvorního lékaře perského šáha ’Abbáse I. (zem. 1629). Styl malby odkazuje k tvorbě Rizá-ji ’Abbásího (zem. 1635), na základě čehož je autorství připsáno dílně tohoto malíře. Jedná se o jednu ze čtyř známých verzí téhož portrétu - další tři se nachází v British Museum (inv. č. 1920,0917,0.298.2), sbírce prince a princezny Sadruddin Aga Khan (inv. č. Ir. M. 95) a Bibliothèque nationale de France (inv. č. MS. Suppl. Pers. 1572, f. 3).
datace:
rozměry: výška 22,6 cm
šířka 11,7 cm
tematické celky:
materiál: papír, barvy, zlato, tuš
technika: malba
značení:
inventární číslo: Vm 1165
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky