Sestoupení Amitábhovo (Amida raigo)

Anonym

Anonym - Sestoupení Amitábhovo (Amida raigo)
Ústřední postavou svitku je Amitábha („Buddha Neomezeného světla“), v japonském prostředí nazývaný Buddha Amida. Závěsné svitky s námětem Amidova sestoupení z Nebes se užívaly jako příslib budoucího posmrtného života v „Čisté zemi“ a zavěšovaly se u smrtelného lůžka věřícího. Amitábha je zde zobrazen v doprovodu 25 bódhisattvů hrajících na tradiční hudební nástroje, přičemž stojí na lotosovém podstavci rozděleném na dvě části. Rukama vytváří gesto „nejvyššího odpuštění“, kterým věřícího přijímá do Západního ráje. Vlající šaty bódhisattvů naznačují dynamický pohyb, tento ikonografický typ se proto nazývá „rychlé sestoupení“ (haja raigó). K svitkům zobrazujícím Amidovo sestoupení se někdy kromě jejich zavěšení u smrtelného lůžka věřícího připojovaly také stuhy, které se kladly umírajícímu do rukou, aby bylo propojení co nejpřímější a aby nanebevzetí věřícího proběhlo co nejplynuleji. Nejstarší výjevy s Amidovým sestoupením byly komponovány symetricky a frontálně, později se začal uplatňovat tříčtvrteční pohled na figury. Ten umožnil přechod k diagonální kompozici, která je pro Japonsko příznačná, a zároveň vnáší do výjevu jistou duchovní hierarchii. Na vystaveném svitku, zasazeném do brokátové montáže, není užito plátkového zlata kirigane jako na klasických obrazech, nýbrž tekutého zlata kindei. Kromě technických i stylistické prvky toto anonymní dílo datují do vrcholného období Edo. Na reversu svitku jsou dva nápisy: Nidžúgo bosacu („Dvacet pět bódhisattvů“) a Gokokuin džúmocu („Vzácný majetek síně Gokoku“ - tento nápis dílo lokalizuje do původního mobiliáře wakajamského kláštera sekty šingon Ki-Miidera).
datace:
rozměry: výška 149 cm
šířka 73 cm
materiál: hedvábí
technika: tuš - barvy - zlato
značení:
inventární číslo: Vm 137
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky