Su Žuo-lan tká milostnou báseň

Anonym, připsáno Čchiou Jingovi

Anonym, připsáno Čchiou Jingovi - Su Žuo-lan tká milostnou báseň
Čchiou Jing patřil k tzv. „čtyřem velkým malířům dynastie Ming“ a ve svém díle se specializoval na palácové výjevy, obrazy krásných dam apod. Měl mnoho následovníků a jeho obrazy se většinou vyskytují v několika exemplářích, u kterých lze jen těžko určit, který je původnímu stylu mistra nejblíže. Jeho jménem je signován i tento svitek, který ve čtyřech výjevech zobrazuje příběh básnířky Su Chuej, druhým jménem Su Žuo-lan, jež žila ve 4. století n. l. Podle legendy vzniklé za dynastie Tchang se v šestnácti letech provdala za muže jménem Tou Tchao, který byl ovšem poslán do exilu a tam se oženil s jinou ženou. Su Žuo-lan utkala hedvábný brokát, kam vetkala palindrom – báseň odvíjející se v kruhu – srozumitelný jen manželovi. Když si báseň přečetl, byl pohnut láskou a důvtipem své ženy, druhou ženu zapudil a vrátil se k Su Žuo-lan. Svitek mohl být původně doplněn texty „kruhových básní“, jež tvořily součást kolofonů před nebo za malířským dílem, avšak jsou dnes již ztraceny.
datace:
rozměry: výška 26 cm
šířka 115,3 cm
tematické celky:
materiál: tuš a barvy na hedvábí
technika: malba
značení:
inventární číslo: Vm 542
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky