Stojící dáma

Anonym

Anonym - Stojící dáma
Výraznou stylizaci lineárně pojatého těla vyrůstajícího ze zvonovité základny lze nalézt i na keramických hrobových figurách z období dynastie Západní Chan. To dosvědčuje, že se určité stylové konvence zobrazení lidského těla přenášely přes hranice médií a že je sdíleli tvůrci dílen pracujících pro potřeby pohřebního kultu. Menší figury tohoto typu jsou typickým produktem sériové výroby dílen, které uspokojovaly poptávku i méně zámožných rodin.
datace:
rozměry: výška 26 cm
tematické celky:
materiál: polychromovaná hrnčina
značení:
inventární číslo: Vp 2598
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky