Sedící Maitréja

Anonym

Anonym - Sedící Maitréja
Menší bronzové a kamenné votivní plastiky byly vytvářeny především pro potřeby domácích svatyní a napomáhaly šíření ikonografie buddhistických postav na čínském území. Zpočátku nejčastěji znázorňovaly historického Buddhu Šákjamuniho. S vývojem buddhistické doktríny se v 5. a 6. století ovšem měnila i ikonografie těchto soch. Popularita historického Buddhy Šákjamuniho byla částečně zastíněna kultem Buddhy budoucnosti Maitréji, stejně jako Buddhy Amitábhy, o němž se věřilo, že vládne buddhistickému ráji, tzv. Čisté zemi.
datace:
rozměry: výška 40,3 cm
tematické celky:
materiál: mramor
značení:
inventární číslo: Vp 3176
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky