Král podsvětí Enma (Enma Daiō)

Anonym

Anonym - Král podsvětí Enma (Enma Daiō)
Emma je hlavním z „deseti králů buddhismu“ (džúó), kteří soudí skutky lidí na prahu podsvětí. Mívají děsivé výrazy a bývají oblečení do čínských rouch a talárů, což odpovídá jejich zakotvení v čínské ikonografii. Na dně naší sochy spojené z několika kusů dřeva je nápis Král podsvětí Emma (Emma daió). Titul „velký král“ (daió) nasvědčuje tomu, že Emma byl v Japonsku, stejně jako Jamma v Indii, považován za nejvyššího pána podsvětí. Bývá zobrazován jako rozlícený starý muž s vousem, divokým výrazem a soudcovským kloboukem. Pravá ruka, která naší plastice chybí, držela původně soudcovské žezlo.
datace:
rozměry: výška 35 cm
tematické celky:
materiál: dřevo se zbytky polychromie a zlacení
inventární číslo: Vp 77
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky