Vázička se třemi podobami bódhisattvy Avalokitéšvary

Anonym

Anonym - Vázička se třemi podobami bódhisattvy Avalokitéšvary
Vázička je raným dokladem použití keramiky v buddhistickém kontextu. Na baňatém těle drobné nádoby jsou znázorněny tři různé postavy bódhisattvy milosrdenství Avalokitéšvary (čínsky Kuan-jin), jehož atributem je láhev, v níž údajně uchovává posvátný nektar, který prosebníky pomůže uchránit od utrpení. Zobrazení bódhisattvy na této vázičce je do značné míry ovlivněno indickými předlohami a představuje raný typ, předcházející pro Čínu později typické znázornění Kuan-jin ve zženštilé podobě.
datace:
rozměry: výška 13,5 cm
materiál: hrnčina
technika: Olovnatá poleva
značení:
inventární číslo: Vu 2934
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky