Mladá dáma na balkoně

Gerrit Dou a dílna

Gerrit Dou a dílna - Mladá dáma na balkoně
Dou byl jedním z prvních Rembrandtových žáků, z jeho vlivu se však záhy vymanil a po návratu z Amsterdamu do rodného Leidenu si vytvořil vlastní styl postavený na uhlazeném a elegantním rukopisu. Jeho drobnopisně vyvedené malby slavily brzy u sběratelů úspěch – měl velmi honorovanou klientelu a ve své době náležel mezi nejlépe placené umělce. Tento obrázek vlastnil před rokem 1665 významný umělecký sběratel Johan de Bye. Jak je i po nedávném restaurování patrné, původní rozměr dřevěné desky byl menší a omezoval se pouze na záběr s mladou dámou. Vlevo vidíme říční kanál a městskou bránu Bluawpoort v Leidenu, kterou Dou zaznamenal i na jiných dílech. Je dost pravděpodobné, že takto vypadal výhled z oken jeho vlastního ateliéru. Rozšíření původní scény o městskou vedutu se zřejmě stalo na přání zadavatele a podle posledních výsledků technologického průzkumu díla nepochází z ruky samotného Doua, ale některého z jeho dílenských pomocníků.
datace:
rozměry: výška 38 cm
šířka 29,8 cm
tematické celky:
materiál: dřevo
technika: olej
inventární číslo: O 650
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Jan Kupecký - Podobizna malíře miniatur Karla Bruniho (Podobizna neznámého šlechtice) Mistr Litoměřického oltáře - Oltář s Nejsvětější Trojicí Simon Vouet - Sebevražda Lukrécie Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Učenec ve studovně Monogramista IP ( Johannes/Hanslis P. ?) - Navštívení Panny Marie Bernardo Daddi - Triptych s Trůnící Pannou Marií s dítětem s anděly, světicemi a světci Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova Franz Anton Maulbertsch - Alegorie výchovy šlechtice Václav Vavřinec Reiner - Orfeus se zvířaty v krajině Gerrit Dou a dílna - Mladá dáma na balkoně