Mladá dáma na balkoně

Gerrit Dou a dílna

Gerrit Dou a dílna - Mladá dáma na balkoně
Dou byl jedním z prvních Rembrandtových žáků, z jeho vlivu se však záhy vymanil a po návratu z Amsterdamu do rodného Leidenu si vytvořil vlastní styl postavený na uhlazeném a elegantním rukopisu. Jeho drobnopisně vyvedené malby slavily brzy u sběratelů úspěch – měl velmi honorovanou klientelu a ve své době náležel mezi nejlépe placené umělce. Tento obrázek vlastnil před rokem 1665 významný umělecký sběratel Johan de Bye. Jak je i po nedávném restaurování patrné, původní rozměr dřevěné desky byl menší a omezoval se pouze na záběr s mladou dámou. Vlevo vidíme říční kanál a městskou bránu Bluawpoort v Leidenu, kterou Dou zaznamenal i na jiných dílech. Je dost pravděpodobné, že takto vypadal výhled z oken jeho vlastního ateliéru. Rozšíření původní scény o městskou vedutu se zřejmě stalo na přání zadavatele a podle posledních výsledků technologického průzkumu díla nepochází z ruky samotného Doua, ale některého z jeho dílenských pomocníků.
datace:
rozměry: výška 38 cm
šířka 29,8 cm
tematické celky:
materiál: dřevo
technika: olej
inventární číslo: O 650
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Michael Leopold Willmann - Sv. Jeroným s andělem Posledního soudu Bernardo Daddi - Triptych s Trůnící Pannou Marií s dítětem s anděly, světicemi a světci Jan Kupecký - Podobizna malíře miniatur Karla Bruniho (Podobizna neznámého šlechtice) Doménikos Theotokópulos zvaný El Greco - Modlící se Kristus Lucas Cranach starší - Sv. Kristina Georg Raphael Donner - Pieta Karel Škréta - Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny Matyáš Bernard Braun - Evangelista sv. Lukáš Giovanni Battista Tiepolo - Poprsí starce Agnolo Bronzino - Portrét Eleonory z Toleda