Vladislavský sál

Aegidius Sadeler

Aegidius Sadeler - Vladislavský sál
Autor grafiku věnoval Kryštofu Popelu z Lobkovic – významnému představiteli rudolfínského dvora. Sadeler zachytil prostor z pohledu od západní stěny směrem ke vstupu na oratoř kapitulního kostela Všech svatých. Zobrazeno bylo všech pět klenebních polí členících sál. Volné horní rohy grafiky vyplnil rámovanými cvikly, do jejichž středů umístil kolčí štíty se znakem království českého nalevo a lobkovickým erbem napravo. Sadelerovo zobrazení Vladislavského sálu patří k nejpozoruhodnějším perspektivním studiím vzniklým na našem území. Přesnost s jakou autor přistoupil ke ztvárnění hloubky prostoru, poukazuje na bedlivé studium perspektivních teorií. Je proto pochopitelné, že se rytina stala inspiračním zdrojem pozdějším zobrazením a byla kopírována řadou umělců.
datace:
rozměry: výška 564 mm
šířka 611 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: mědiryt a lept
značení:
inventární číslo: R 78014
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Pablo Picasso - Akt (Matka) Václav Špála - Prokopské údolí Zdenek Rykr - Plačící černá hlava (Hlava srdce) Otto Gutfreund - Kubistická komposice – hlava Agostino Carracci, Tizian - Tizianův portrét Jan Sadeler st., Bartholomeus Spranger - Svatá rodina se sv. Janem a třemi anděly Toyen (Marie Čermínová) - Kresba z cyklu Schovej se, válko! Václav Hollar - Antverpská katedrála Josef Mánes - Studie ženského aktu Anton Kern - Rozhodnutí o spáse lidstva Kristovou obětí