Kladení Krista do hrobu

Franz Johann Friedrich Nadorp

Franz Johann Friedrich Nadorp - Kladení Krista do hrobu
Kresba patří k prvním zachovaným Nadorpovým pracím z počátečních let jeho pobytu v Římě, kde se usadil roku 1827, a může být i jedním z důkazů významu jeho předchozího pražského školení. Mnohofigurální kompozice byla dobově společným vrcholem ambicí umělců. Na rozdíl od nazarénského konceptu biblického výjevu, ovlivněného mistry italské renesance, však Nadorp v této kompozici kladl důraz na citovost, odpovídající tragické povaze výjevu. Přitom sledoval i starší výtvarnou tradici, která byla v různých podobách pěstována na pražské Akademii – např. motiv sestupné řady hlav byl oblíbený u Josefa Berglera. Celkově kompozice reaguje na dobový nárůst obdivu k vrcholné a pozdní gotice jako vzoru pocházejícímu z evropského kontinentu mimo Itálii.
datace:
rozměry: výška 520 mm
šířka 474 mm
tematické celky:
materiál: našedlý papír
technika: tužka, lavírováno
značení:
inventární číslo: DK 1143
sbírka: Sbírka grafiky a kresby