Podobizna muže s vrubovkou

Mistr Magdaleniny legendy

Mistr Magdaleniny legendy - Podobizna muže s vrubovkou
Typická ukázka portrétní produkce jižního Nizozemí 1. čtvrtiny 16. století. Strohý, realistický popis zobrazeného, jeho vážný výraz i symbolika výjevu s kácením stromu v pozadí naznačují, že obraz původně plnil komemorativní funkci. Jak známo, předměty, které zobrazovaní měli v rukou, souvisely s jejich životem či profesí. Nám blíže neznámý muž na pražské desce drží vrubovku, jež se původně užívala k zaznamenávání dluhů.
datace:
rozměry: výška 43,5 cm
šířka 31,1 cm
materiál: dřevo dubové
technika: olej
inventární číslo: DO 4170
sbírka: Sbírka starého umění