Hostina Esteřina

Frans ll. Francken

Frans ll. Francken - Hostina Esteřina
Rovněž Frans II. Francken pocházel z rozvětvené malířské rodiny. Jeho obraz Hostina Esteřina narativně líčí nejdůležitější epizody starozákonní knihy Ester. V prvním plánu se odehrává hostina, na níž královna Ester pozvala svého manžela krále Ahašvéroše a zrádce Hamana. Během ní se přimluvila, aby její lid nebyl vyhuben, jak předtím žádal Haman. Král její prosbu vyslyšel. Výjev zcela v pozadí obrazu ukazuje konec Hamanův - byl pověšen na kůlu, který on sám chystal pro Mordokaje, Esteřina příbuzného.
datace:
rozměry: výška 55 cm
šířka 68,6 cm
materiál: měď
technika: olej
značení:
inventární číslo: DO 4201
sbírka: Sbírka starého umění