Nechte maličkých přijíti ke mně

Lucas Cranach st. - dílna

Lucas Cranach st.  - dílna - Nechte maličkých přijíti ke mně
Námět Nechte maličkých přijíti ke mně se v deskovém malířství předreformační doby neobjevuje; Krista žehnajícího dětem lze sporadicky najít ve středověkých iluminovaných rukopisech z 11. až 14. století. Velké rozšíření tohoto námětu brzy po nástupu reformace se dává do souvislostí s dobovou polemikou Martina Luthera a jeho stoupenců s novokřtěnci (anabaptisty), kteří odmítali křest dětí. Luther proti názorům anabaptistů vystoupil vícekrát, mimo jiné v letech 1522, 1537-1538. Zobrazení Krista jako přítele dětí se zároveň dotýká dalšího aspektu luteránského učení: zdůraznění role rodiny a Lutherovo odmítání celibátu. Mnohé z dochovaných exemplářů Nechte maličkých přijíti ke mně pochází právě z doby kolem 1537-1538. I když obraz popisuje výjev z Nového zákona, o kterém se mluví v Matoušově (19,13-15), Markově (10,13-16) a Lukášově (18,15-17) evangeliu, jsou všechny dochované exempláře opatřeny citáty pouze z Markova evangelia: buď citují verš 13, anebo, jako v našem případě, uvádějí verš následující. Kristus na naší scéně žehná dětem, bezprostředně se obrací pouze k těm nejmenším, které přinášejí matky. Vzadu s nelibostí přihlíží několik apoštolů, mezi nimi vyniká Petr.
datace:
rozměry: výška 54 cm
šířka 74 cm
materiál: dřevo lipové
technika: olej
značení:
inventární číslo: DO 4238
sbírka: Sbírka starého umění

další díla