Stařec s listinou (Mastičkář)

Martin Dichtl

Martin Dichtl - Stařec s listinou (Mastičkář)
Obě signované protějškové malby Martina Dichtla, malíře působícího v Norimberku a ve Vídni, představují tzv. pittura popularesca, malby, které výjevy z každodenního života tvořily protipól historickým kompozicím. Tato díla byla zamýšlena jako „exempla“ - morality. Stařec s listinou je nejspíš falešným mastičkářem, který nabízí tinktury k domácímu léčení a raději svou nekalou živnost osvědčuje listinou opatřenou pečetí stvrzující jeho věrohodnost, v duchu úsloví: Jistota dává naději – Dat certa fidem a poukazuje na emblém s tímto mottem. Stařena s brýlemi a mincí z protějškového obrazu zkoumá pravost mince nebo medaile. Na stole před ní leží kočka nabádající k opatrnosti, protože na brýle se nelze zcela spoléhat. Komparací pro tento typ vyobrazení je obraz: Sedící žena, 1668 (Nürnberg, Germanische Nationalmuseum). Dichtlova díla představují paralelu k tvorbě Bernarda Keilhau, zv. Monsu Bernardo a Pietra Bellottiho, což svědčí o rozšíření tohoto druhu žánrové malby a jejich kompozic.
datace:
rozměry: výška 93 cm
šířka 74 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: DO 4576
sbírka: Sbírka starého umění
z cyklu: Pendanty Stařec s listinou a Stařena s brýlemi a mincí Martina Dichtla

další díla