Kázání sv. Bernardina Sienského

Franz Joachim Beich

Franz Joachim Beich - Kázání sv. Bernardina Sienského
Krajiny s biblickými scénami nebo se scénami ze života světců se v Beichově tvorbě objevují od nejranějšího období a postupem času, zejména po smrti bavorského kurfiřta v roce 1726, kdy Beich přestal pracovat v dosavadní míře pro dvůr, patří k nečastějším námětům jeho děl. Beich v té době plnil zakázky pro široký okruh šlechtické, měšťanské i církevní klientely. Z tohoto období pochází také dvojice signovaných obrazů z Národní galerie Praha představující Kázání Jana Křtitele a Kázání Bernardina Sienského. Další Beichovy protějškové obrazy s náměty Kázání sv. Jana a Kázání sv. Pavla jsou například ve sbírkách v augsburské Barockgalerie (inv. č. 6387 a 6386).
datace:
rozměry: výška 82 cm
šířka 114 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: DO 5332
sbírka: Sbírka starého umění
z cyklu: Pendanty Kázání Jana Křtitele a Kázání Bernardina Sienského Joachima Franze Beicha

další díla