Příjezd jízdních pluků a vozů před pohoří Atlas

Stefano della Bella - rytec

Stefano della Bella - rytec - Příjezd jízdních pluků a vozů před pohoří Atlas
Nedílnou součástí Bellovy tvorby byly knižní ilustrace. V roce 1632 vytvořil frontispis pro Dialogo sopra due massimi sistemi del mondo Galilea Galileiho. Roku 1637 provedl ilustrace ke spisu Le Nozze degli Dei, který byl vydán u příležitosti svatby velkovévody Ferdinanda II. s Vittorií della Rovere. V roce 1650 zhotovil frontispis pro báseň Giovanniho Coppoly Il Cosmo o ver l’Italia trionfante. Vystavený lept pochází ze spisu Il Mondo festegante, který vyšel ve Florencii v roce 1661 jako průvodce slavností pořádanou u příležitosti svatby Cosima III. a Markéty Orleánské. Vedle portrétu novomanželů byly pro tento spis vytvořeny ještě dvě rytiny dokumentující velkolepé oslavy.
datace:
rozměry: výška 287 mm
šířka 437 mm
materiál: papír
technika: lept
značení:
inventární číslo: DR 1355
sbírka: Sbírka grafiky a kresby