Smrt na bitevním poli

Stefano della Bella - rytec

Stefano della Bella - rytec - Smrt na bitevním poli
Patos a nepřehlédnutelná expresivita řadí tento lept mezi Bellova „nejbaroknější“ díla. Autor jej vytvořil za svého pobytu ve Francii, na což poukazuje královské privilegium a báseň ve francouzštině, která popisuje bitevní pole jako nejkrásnější procházku Smrti, jež mění úrodná pole v krvavou řeku. Ústřední postavou je Smrt, která jede na koni do bitvy odehrávající se na pozadí výjevu, kde jsou zobrazeni další kostlivci pobíjející pěšáky a jezdce, ale také ženy. Hrůzy války měl Stefano della Bella možnost spatřit na vlastní oči. V roce 1640 byl pověřen kardinálem Richelieuem, aby vytvořil grafickou dokumentaci obléhání Arrasu.
datace:
rozměry: výška 226 mm
šířka 308 mm
materiál: papír
technika: lept
inventární číslo: R 83893
sbírka: Sbírka grafiky a kresby