Náčrt k obrazu Návrat sv. Vojtěcha do vlasti

František Tkadlík

František Tkadlík - Náčrt k obrazu Návrat sv. Vojtěcha do vlasti
Vrcholem Tkadlíkova vídeňského období a shrnutím názorů zprostředkovaných kontaktem s vlastenecky smýšlejícími kruhy se stal obraz Návrat sv. Vojtěcha do vlasti (1824). Obraz v kontextu dobové historické malby představuje nový postoj k tomuto oboru: Tkadlík nekomponuje historický výjev jako vyprávění o události, ale děj zastavuje v citově vypjatém momentu. Místo popisu události a jednání postav výtvarnými prostředky, které vyžadují určité „čtení“, zachycuje moment beze slov, kdy se neodehrává žádný dialogově rozvinutý děj a zdůrazňuje pouhé pocity spojené s návratem do dávno opuštěné vlasti. Prostřednictvím gest a výrazu tváří tyto pocity přibližuje až zbožnému vytržení. Propojování konkrétního vlasteneckého obsahu s citově zabarveným, až religiózním podáním námětu bylo základním postupem soudobé tendence v historické malbě.
datace:
rozměry: výška 267 mm
šířka 372 mm
materiál: papír hnědošedý
technika: křída černá a bílá
inventární číslo: K 1341
sbírka: Sbírka grafiky a kresby