Svatební (z cyklu Musica)

Josef Mánes

Josef Mánes - Svatební (z cyklu Musica)
Cyklus Musica patří k nejucelenějším souborům v díle malíře Josefa Mánesa. Deset rozměrných lavírovaných perokreseb bylo předstupněm pro zamýšlené, avšak blíže neznámé definitivní dílo, patrně cyklus grafických listů, případně závěsných obrazů. V padesátých až šedesátých letech 19. století se Josef Mánes vícekrát zabýval tématem hudby, a to také v četných návrzích ilustrací k národním písním. Již v litografické alegorii Domov z let 1855-1856 podtrhl Mánes hudebnost jako významnou komponentu národní povahy a tuto myšlenku v Musice rozpracoval do velkorysého cyklu. Osou rozsáhlé alegorie je běh lidského života na venkově, jehož fáze jsou tlumočeny událostmi a situacemi spjatými s vždy s určitým hudebním oborem nebo písňovým druhem. Scény využívají různorodých reálií a vzhled oděvů a doplňků ve většině cyklu vychází převážně z malířových studií na Slovensku.
datace:
rozměry: výška 338 mm
šířka 427 mm
materiál: papír
technika: perokresba lavírovaná
značení:
inventární číslo: K 151
sbírka: Sbírka grafiky a kresby
z cyklu: Musica