Velký pohled na Prahu ze svahu Petřína

Václav Hollar

Václav Hollar - Velký pohled na Prahu ze svahu Petřína
Václav Hollar v roce 1636 potkal v Kolíně nad Rýnem svého velkého mecenáše, anglického šlechtice Thomase Howarda hraběte z Arundelu a připojil se k diplomatické misi, kterou Arundel vedl. Ta jej zavedla také do Prahy, kterou před tím jako dvacetiletý opustil. Na kresbě pozoruje skupina výletníků panoráma Prahy ze svahu hory Petřín. Vlevo je vidět Strahovský klášter a napravo Pražský hrad s vyčnívající věží gotického chrámu sv. Víta a dále vpravo se dvěma věžemi chrámu sv. Jiří. Pod hradem pak Malá Strana – se špicemi věží kláštera johanitů –, kterou spojuje gotický Karlův most přes řeku Vltavu se Starým Městem pražským a Novým Městem pražským. V místě Staroměstského náměstí lze dobře rozeznat věže gotického Týnského chrámu. Nicméně, Hollar pro dobrou informaci terén místa upravil tak, aby bylo přehledně vidět vše potřebné. Signatura napsaná u postavy jednoho ze zobrazených kavalírů studujícího mapu někdy vedla k domněnkám, že jde o jakýsi autoportrét umělce.
datace:
rozměry: výška 121 mm
šířka 281 + 279 mm
tematické celky:
materiál: papír – složeno ze dvou částí
technika: pero tmavě šedě, kolorováno transparentními barvami – zelenou, červenou, modrou
značení:
inventární číslo: K 33360
sbírka: Sbírka grafiky a kresby
autor hesla PhDr. ALENA VOLRÁBOVÁ, Ph.D.