Akt (Matka)

Pablo Picasso

Pablo Picasso - Akt (Matka)
Picassova kresba ženského aktu patří k nejkrásnějším kresbám analytického kubismu. Kresba je s velkou pravděpodobností studií k figurálnímu obrazu Ženský akt z jara 1910. Tradiční označení analytický kubismus nevystihuje specifičnost Picassova projevu v této kresbě. Dostáváme se zde do světa „znovu vynalezení anatomie“ a směřujeme k „otevřené“ formě, která propojí tělo s okolním prostorem. Picassova „nová anatomie“ byla cestou k nalezení nového vztahu tělesnosti a reality. Stvoření kubistické figury znamenalo neustálé hledání smyslu a role figury a předmětu v novém prostorovém, případně plošném pojetí. Dynamika tělesných a prostorových vztahů měla reprezentovat novou dynamiku moderní vizuality.
datace:
rozměry: výška 515 mm
šířka 410 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: tužka, pero tuš
značení:
inventární číslo: K 33590
sbírka: Sbírka grafiky a kresby
licence: autorsky chráněné dílo

Vzhledem k omezením autorských práv nelze tento obrázek zvětšit, zobrazit na celou obrazovku nebo stáhnout.

další díla