Jindřich Štyrský - Ruka
Ruka představuje složitě prokomponované dílo, slučující automatickou techniku frotáže a klasickou kresbu, moderní fotografickou reprodukci a alchymickou ilustraci. K ženské ruce se zářícím prstenem připojil Štyrský koláží ruku dětskou a mužskou. Červená dětská paže vystřižená z fotografické reprodukce přidržuje míč, atribut hry, jež patřila k podstatným tématům Štyrského tvorby. Koule je zároveň symbolem světa. Mužská ruka, vlepená na hřbet ruky ženské, se jako jediná otáčí k divákovi dlaní. Nese esoterický význam: jde o Ruku filosofů se sedmi znaky, jejíž základní vyobrazení se nachází v díle Johanna Isaca Hollanda Die Hand der Philosophen (1667). Další prvek představuje Boží oko ve světelném trojúhelníku, zjevující se na dlani.
datace:
rozměry: výška 305 mm
šířka 440 mm
tematické celky:
materiál: pausovací papír
technika: tužka, barevné křídy, frotáž, koláž
značení:
inventární číslo: K 40717
sbírka: Sbírka grafiky a kresby