Cagnes

André Derain

André Derain - Cagnes
Derainova kresba krajiny v Cagnes má formální souvislost se cézannovským pojetím. Je patrná v konstrukci prostoru, v hledání vztahů mezi objemem a světlem. Podobně jako u Cézanna převažuje řešení tvarových zákonitostí; jde o racionálně kompoziční zachycení krajiny, nikoliv o její emocionální prožitek. Kresba zachycuje pohled shora na Cagnes-sur-Mer rozložené na svahu, pozorované z protějšího vyvýšeného bodu; krajinu rytmizuje střídání domů a stromořadí a krajinný výsek po pravé straně ohraničuje silueta stromu v popředí. Tato vertikální dominanta strukturuje prostor, dodává mu hloubku, vymezuje pohled a vytváří první plán obrazu. Charakteristická je redukce barevné škály.
datace:
rozměry: výška 445 mm
šířka 575 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: tužka, akvarel
inventární číslo: K 42550
sbírka: Sbírka grafiky a kresby
licence: autorsky chráněné dílo

Vzhledem k omezením autorských práv nelze tento obrázek zvětšit, zobrazit na celou obrazovku nebo stáhnout.