Poslední pomazání loupeživého rytířce Chlévce z kaple sv. Barbory na Hradčanech

Josef Karel Burde - rytec, Václav Vařinec Reiner - inventor

Josef Karel Burde - rytec, Václav Vařinec Reiner - inventor - Poslední pomazání loupeživého rytířce Chlévce z kaple sv. Barbory na Hradčanech
Společnost vlasteneckých přátel umění již v roce svého založení (1796) naplňovala své cíle nejen otevřením veřejně přístupné Obrazárny, ale také vyhlášením první z kreslířských soutěží pro začínající umělce, které předcházely otevření pražské Akademie (1800). Soutěže se zúčastnil i sedmnáctiletý Josef Karel Burde, který zvítězil v kategorii tzv. první ceny, jejímž předmětem byla kresebná kopie malby ve veřejném prostoru. Za námět si vybral malbu Václava Vavřince Reinera v kapličce sv. Barbory na Hradčanech z roku 1725, znázorňující příběh o popravě a posledním pomazání loupeživého rytíře Chlévce. Dodnes dochované dílo Burde zachytil v době před četnými opravami a zásahy. Barevnou malbu vyjádřil v odstínech sépiové kresby, v souladu s dobovou reprodukční praxí.
datace:
rozměry: výška 465 mm
šířka 353 mm
materiál: papír nažloutlý
technika: sépie
značení:
inventární číslo: K 4680
sbírka: Sbírka grafiky a kresby