Cyklus karikaturních hlav - titulní list (Ein duzend Schönheiten)

Josef Karel Burde - rytec

Josef Karel Burde - rytec - Cyklus karikaturních hlav - titulní list (Ein duzend Schönheiten)
Ačkoliv se první inspektor pražské obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění Josef Karel Burde (1779-1848) věnoval figurální tvorbě spíše okrajově, jeho práce v této oblasti jsou osobité. Kolem roku 1800 se patrně jako první v české grafice zabýval tématem charakterových hlav a karikovaného autoportrétu, byť provedených v téměř v miniaturních formách. V závěrečné etapě svého grafického díla vytvořil Burde maloformátový cyklus Ein duzent Schönheiten (1814), představující první ucelený soubor karikovaných hlav v českém prostředí. Ten navazuje na tradici charakterových hlav, v níž měla diferenciace lidských typů sloužit jako předlohový materiál ve výtvarném umění, která však zároveň odrážela teoretické úvahy o vztahu lidského charakteru a fyziognomie. V Burdeho pojetí dominuje humorný aspekt věci, ale rezonují zde i estetické teorie o blízkosti mezi ideální krásou a karikaturní nadsázkou.
datace:
rozměry: výška 47 mm
šířka 47 mm
materiál: papír
technika: lept
značení:
inventární číslo: R 171420
sbírka: Sbírka grafiky a kresby
z cyklu: Cyklus karikaturních hlav