Čapí sněm (Kongres pod jilmy)

Julius Mařák

Julius Mařák - Čapí sněm (Kongres pod jilmy)
Julius Mařák je znám jako malíř, kreslíř a grafik, k jehož nejoblíbenějším námětům patřil les. V šedesátých letech začal vytvářet první romantické kompozice, v nichž realisticky zobrazený život v přírodě nabýval nového poetického a symbolického obsahu. Prvním veřejným úspěchem tohoto směru Mařákovy tvorby byla rozměrná uhlokresba nazvaná „Také kongres“ nebo „Kongres pod jilmy“, vystavená roku 1866 na výstavě vídeňského Kunstvereinu. Uhlokresba si získala přízeň publika nejen svými výtvarnými kvalitami a poetickým účinkem, ale i obsahovou pointou, vyjádřenou v názvu, která ironizovala aktuální politická jednání v průběhu prusko-rakouské války. Práci zakoupil vévoda Coburský a vídeňská Umělecká jednota Mařáka vyzvala, aby kompozici provedl v oleji. Tak vznikl obraz Čapí sněm, za který Mařák získal roku 1873 na vídeňské Světové výstavě zlatou medaili.
datace:
rozměry: výška 805 mm
šířka 955 mm
tematické celky:
materiál: nažloutlý papír
technika: uhel
značení:
inventární číslo: K 52403
sbírka: Sbírka grafiky a kresby

další díla