Podpírání

Adriena Šimotová

Adriena Šimotová - Podpírání
Podpírání se řadí do skupiny prostorových kreseb, pro jejichž zhotovení zvolila Adriena Šimotová roli s mnoha vrstvami technického papíru. Do jednotlivých listů jsou vepsány figurální znaky zbavené podružných detailů. Razantně vedená linie následuje obrys postav a jejich pohyb, který jakoby stanul mimo čas a prostor. Adriena Šimotová zde přehodnocuje vlastní zkušenost s perforací - výslední dílo vzniká destruktivním zásahem kombinujícím prorážení osnovy kresby s přenášením kresebního otisku pomocí uhlových vrstev. Podnětem těchto postupů není prchavá epizoda, ale téma bolestné lidské situace souznící také s autorčiným křesťanským přesvědčením. Kresba tak působí naléhavě ve zpodobnění nejistot, které již nejsou jen zobrazením subjektivních vztahů, nýbrž zrcadlí i kolektivní zkušenost doby.
datace:
rozměry: výška 2800 mm
šířka 900 mm
materiál: karbonový papír v několika vrstvách
technika: prostorová kresba
inventární číslo: K 56664
sbírka: Sbírka grafiky a kresby