Kresba č. XCI z Berlínského cyklu

Stanislav Kolíbal

Stanislav Kolíbal - Kresba č. XCI z Berlínského cyklu
Monumentální cyklus Stanislava Kolíbala vznikl za jeho pobytu v Berlíně v roce 1988. Obsahuje přes sto kreseb, které jsou číslovány římskými číslicemi. Sám autor cyklus komentuje slovy: “každou kresbu jsem začínal na pohled mechanicky-rozdělením papíru na poloviny. Vzdálenosti pak určovaly poloměry kružnic nebo strany čtverců. Postupem kreslení bylo dosaženo určité konstelace, jejíž výsledek jsem spatřoval v nalezení netušených shod a rovnováhy. Některé z kreseb se staly podnětem k prostporovým Stavbám”. (Stanislav Kolíbal. Retrospektiva, katalog výstavy, Národní galerie v Praze 1997, s. 166). Cyklus je výrazným příkladem konecptuálně-porostového uvažování Stanislava Kolíbala odrážející se zároveň v jeho následných protorových realizacích.
datace:
rozměry: výška 860 mm
šířka 610 mm
materiál: papír
technika: kresba tužkou a uhlem
značení:
inventární číslo: K 63219
sbírka: Sbírka grafiky a kresby