Pamětní list k 20. výročí založení Umělecké besedy

František Ženíšek

František Ženíšek - Pamětní list k 20. výročí založení Umělecké besedy
Umělecká beseda byla založena na jaře 1863 jako první spolek českých umělců. Rozvoj umění podporovala prostřednictvím výstav, koncertů, vydavatelské a přednáškové činnosti. První dvě desetiletí její činnosti byla také úzce spojena s myšlenkou vzniku Národního divadla. František Ženíšek, který v té době zastával funkci místostarosty jejího výtvarného odboru, vytvořil k příležitosti 20. výročí reprezentativní Pamětní list, vydaný poté formou prémie. Ústřední postavou kompozice je okřídlený Genius, pozvedající tři vavřínové věnce, jež symbolizují tři odbory Besedy – literární, výtvarný a hudební. Jejich znaky se objevují na štítu, který drží v druhé ruce. Další postavy pak představují jednotlivé umělecké obory. Vlevo stojí Hudba hrající na housle, vpravo Básnictví s varytem, v dolní části je Výtvarné umění prezentováno ženskou figurou Architektury a dvěma putti jako Malířstvím a Sochařstvím.
datace:
rozměry: výška 1050 mm
šířka 1350 mm
tematické celky:
materiál: papír hnědý
technika: uhel, běloba
značení:
inventární číslo: K 7094
sbírka: Sbírka grafiky a kresby