Novokřtěnci v Münsteru

Hanuš Schwaiger

Hanuš Schwaiger - Novokřtěnci v Münsteru
Téma novokřtěnců v Münsteru patří k zásadním motivům Schwaigerova díla. Roku 1887 byli Novokřtěnci ve třech verzích a mnoha přípravných studiích představeni na první umělcově pražské výstavě v galerii Ruch Aloise Wiesnera. Tato kresba vznikla roku 1886 přímo na Wiesnerovu zakázku a představuje upravenou verzi prvního velkoformátového provedení (1883), které se dnes nachází v Muzeu Sztuki v Lodži. V obou monumentálních akvarelech nezobrazuje Schwaiger žádnou konkrétní událost z krátkých dějin münsterské komunity. Jeho dílo shrnuje na jediné ploše tyto dějiny v hemživý a znepokojivý celek, kde jednotlivé skupiny postav demonstrují epizody všeobecného úpadku a anarchie. Zatímco první verze pracovala s breughelovskou nadhledovou perspektivou, druhá verze má větší přehlednost díky uspořádání postav do několika skupinek a zejména sníženému nadhledu, jenž přispívá k větší realističnosti (ale také konvenčnosti) zobrazeného prostoru.
datace:
rozměry: výška 1040 mm
šířka 1860 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: akvarel
značení:
inventární číslo: K 7196
sbírka: Sbírka grafiky a kresby